Parkering

På södra Brunnshög har vi två parkeringar grusparkering Morgonen och parkeringshuset Aurora. Månadskort till dessa parkeringar köper du på LKP AB hemsida.

Parkeringshuset Aurora är stängt mellan 01-05 under nätterna. Under dessa tiderna kan du med månadskort komma in och ut med en digitallösning. Vänligen kontakta LKPs kundservice hur du får tillgång och använder den digitala lösningen.

Brf Solbjer1 har köpt 17 platser i parkeringshuset Aurora. Då området inte är färdigbyggt har LKP AB har gjort bedömningen att vi inte behöver fasta platser eller att våra medlemmar behöver skriva kontrakt för att bli garanterad plats. För att du ska bli garanterad plats i garaget i framtiden ber vi er att anmäla ert intresse till styrelsen så vi har koll på turordningen. Detta gäller tillsvidare och när någon information ändras kommer vi meddela medlemmarna detta samt uppdatera hemsidan.

En köplats till parkeringen följer inte med när lägenheten säljs och de nya medlemmarna måste själva anmäla sig till köplats efter inflytt.

Endast en parkeringsplats per lägenhet.