Hemförsäkring

Föreningens fastighetsförsäkring ligger i Folksam.

Du som är medlem i föreningen behöver inte teckna något eget bostadsrättstillägg, då detta redan finns i bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.