Underhållsansvar/Maintenance Responsibilities

An English version of the different maintenance responsibilities is now available!

Ert ansvar Ni som bostadsrättshavare ansvarar för reparationer och underhåll av er lägenhet (inkl. balkong/uteplats). 
Behöver något repareras eller underhållas i er lägenhet måste ni själv kontakta en hantverkare för att få problemet åtgärdat och stå för kostnaden. Uteplats som tillhör enskild lägenhet ska skötas av bostadrättshavaren. 

FTX-aggregat
Varje lägenhet har ett eget FTX-aggregat, där filtret skall bytas regelbundet.

Föreningens underhållsansvar Föreningen ansvarar för underhåll och tillsyn av gemensamma utrymmen och anordningar, exempelvis fasader, tak och trapphus med mera. 

Större förändringar i lägenheten Styrelsens tillstånd krävs om du ska utföra en åtgärd som innefattar:
-ingrepp i bärande konstruktion 
-ändring av befintlig ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
-inglasning av balkong/uteplats
-annan väsentlig ändring av lägenheten

Att montera markiser, lampor, och paraboler mm på fasaden är inte tillåtet utan tillstånd från styrelsen. Detta för att undvika felaktiga ingrepp i fasaden som bl a kan leda till fuktproblem. 

Garanti En nyproducerad lägenhet omfattas av en garanti från färdigställandet och 5 år framåt. Om Peab exempelvis har uppfört något på ett felaktigt sätt eller installerat något på ett felaktigt sätt omfattas det av garanti. Peab åtgärdar felet utan extra kostnad. Normalt slitage eller skador som beror på handhavande fel omfattas inte av garantin. 

Skadedjur Du är skyldig att anmäla skadedjur till styrelsen.